Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Japanese & Korean singers > THE 5tion > True Image Of New > Feel

THE 5tionLyrics
Album list

THE 5tion

Feel

Jag gog:gim sug chan (Na2Run) jag sa:gim yung a pyun gog:i yung Joo (Na2Run) ko ru seu:gim sug chan gi ta:Tim Pierce

(Oo rin su ro al soo iss u ) nae mam ha neul gga ji dah ass da myun mid eul gga ?
(ga jyu ga nal da nae mam da ) a nya du nop i nop i ya (can you feel my love)
Ne ge ggeut do ups i ppa jyu deu neun na reul bwa (ga jyu ga nal da nae mam da ) a nya du gip i gip i ya (let me be the one)

Noon maj chwu bwa jom du ga gga i wa bwa nul gaj go ship eun nal neu ggyu
A nin chug gwaen hi go gael dol ryu do nun shirh ji anh eun yu jil joo ji nan al soo iss u
(u jju da ju jju da deul ki neun nal wun ha neun nu uy noon gil )
ggu jil deus tu jil deus nun na reul hyang hae doo geun gu ryu
(nun na bo da jun bo da u jju myun du ya reus han ggoom eul ggool gga )
geu gus bwa maj janh a ddo ppal gae ji neun nu (i run neu ggim chu eum i ya )
a joo o raes dong an gi da ryuss dun (al janh a nu ya nu ppoon ya ) han sa ram i jen neul ham gge ham gge ya (I'll be there for you)
chu eum nae ga seum eul ga deug me oon (al janh a neu ggim nu ppoon ya ) i neu ggim i jen neul happy happyya
I would die for you

Mal hae bwa jom du sol jig hae jyu bwa du soom gil gus do ups janh a
sa shil nan bul ssu gyul shim eul haess u nul nae yu ja ro man deul gu ya nan al go iss u
(ga man hi sal myu shi deul ri neun nal boo reu neun nu uy ma eum )
chus noon e han noon e ne bi mil gga ji neu ggyu jyu
(nun geu run nal gang han nal u jju myun du gi da ryu joo neun gul gga )
geu rae wa da ga wa ne sa rang nae ge jwu (i run neu ggim chu eum i ya )
Find more lyrics at ※ Mojim.com
a joo o raes dong an gi da ryuss dun (al janh a nu ya nu ppoon ya ) han sa ram i jen neul ham gge ham gge ya (I'll be there for you)
chu eum nae ga seum eul ga deug me oon (al janh a neu ggim nu ppoon ya ) i neu ggim i jen neul happy happyya
I would die for you

rap)
Can't you see chu eum nul bon soon gan han soon gan
o rae jun boo tu al a wass dun neu ggim ig soog han shi gan dong an na uy oon myung gat eun sa rang geu gun ba ro nu ya
nae yu nae yu ja ga doel soo iss u nae sa rang i doel soo iss u nu e ge mog mael soo iss u
geu gun gi ppeum in gul al soo iss u geun de nu do jung mal na wa gat eul soo iss u na reul neu ggin jug iss u
baby wan't you tell me come on
nu uy ha na ha na sog sog deul i a joo sa so han bi mil gga ji jun hae
jil gus gat a i hae hal soo iss u nae ge a ni ra go hal soo ups u baby u su da ga wa sa rang i doe ge haeng bog ha ge
nu wa nae ga man deul u gal se sang eul ggoom ggwu geu run soon gan deul i nae ge jool gi ppeum deul eul ggoom ggwu
du i sang uy da toom deul eun pil yo chi anh a dan ji nae ge da ga om eun mi rae reul hyang han haeng bog geu run da eum eun

(oo rin su ro al soo iss u ) nae mam ha neul gga ji dah ass da myun mid eul gga ?
(ga jyu ga nal da nae mam da ) a nya du nop i nop i ya (can you feel my love)
ne ge ggeut do ups i ppa jyu deu neun na reul bwa (ga jyu ga nal da nae mam da ) a nya du gip i gip i ya (let me be the one)
I wanna love you girl(oo rin su ro al soo iss u )