Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jaden Smith( Jaden Christopher Syre Smith ) > SYRE > Ninety

Jaden Smith( Jaden Christopher Syre Smith )Lyrics
Album list
Singer Intro

Jaden Smith( Jaden Christopher Syre Smith )

Ninety

Lyricist:Jaden Smith , Peder Losnegård
Composer:Jaden Smith , Peder Losnegård