Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Japanese & Korean singers > KOH+ > 最愛 > 覚醒モーメント

KOH+Album Intro
Lyrics
Album list

KOH+

覚醒モーメント