Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Eminem( 阿姆 ) > Crack A Bottle

Eminem( Slim Shady )


Album songs
Album list
Singer Intro

 
 
 
 

【 Crack A Bottle 】【 2009-03 】

Album songs:
1.Crack A Bottle (feat. Dr. Dre、50 Cent)